Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş AR vətəndaşı

XARİCİ  DÖVLƏTİN VƏTƏNDAŞLIĞINI QƏBUL ETMİŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏTƏNDAŞI TƏRƏFİNDƏN BU BARƏDƏ MƏLUMATIN VERİLMƏSI ÜÇÜN ƏRİZƏ-ANKET

 

Ərizə-Anket