VVADQ haqqında təkrar şəhadətnamələrin verilməsi

AR-in Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulluğunun əhatə dairəsinin nəzərə alınması ilə bağlı vətəndaşların diqqətinə!

Baş konsulluğa konsulluq xidmətləri ilə bağlı müraciət etmədən öncə 1963-cü il Konsulluq əlaqələri haqqında Vyana konvensiyasının 4-cü maddəsinin 2-ci bəndi ilə tənzimlənən konsulluq dairəsi (Konsulluq qurumunun yerləşmə məkanı, onun sinifi və konsul dairəsi yerləşdiyi ölkənin razılığı ilə təmsil olunan dövlət tərəfindən müəyyən edilir) (AR-in Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulluğunun konsulluq dairəsinin siyahısı) üzrə müəyyən olunmuş region prensipinin nəzərə alınması xahiş olunur.

VVADQ haqqında təkrar şəhadətnamələrin verilməsi ilə bağlı tələb olunan sənədlər:

Elektron növbə portalı - https://appointment.mfa.gov.az/az 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyat kitablarında və ya Qeydiyyat şöbəsinin və Konsulluq idarəsinin yaş kağızı kitablarında vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydlərinə əsasən Rusiya Federasiyasında Baş konsulluğun fəaliyyət dairəsində daimi/müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Republikası vətəndaşlarının müraciətləri əsasında vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında təkrar şəhadətnamə və ya arayış verilir.

Tələb olunan sənədlər

 • Müvafiq təkrar şəhadətnamə üzrə Ərizə:
 1. Doğumun qeydə alınması haqqında təkrar şəhadətnamə üçün ərizə (buradan yüklənə bilər);
 2. Ölümün qeydə alınması haqqında təkrar şəhadətnamə üçün ərizə (buradan yüklənə bilər);
 3. Nikahın qeydə alınması haqqında təkrar şəhadətnamə üçün ərizə (buradan yüklənə bilər);
 4. Nikahın pozulmasının qeydə alınması haqqında təkrar şəhadətnamə üçün ərizə (buradan yüklənə bilər);
 • Ərizə verən şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;
 • Ərizə verən şəxsin Rusiya Federasiyasında Baş konsulluğun fəaliyyət dairəsində daimi/müvəqqəti yaşadığını təsdiq edən sənəd(lər);
 • Ölənlər barəsində təkrar şəhadətnamənin alınması üçün qohumluq münasibətlərini təsdiq edən sənədlər (doğum, nikah haqqında şəhadətnamələr).

İştirak etməli olan şəxslər

 • Barəsində müvafiq vətəndaşlıq vəziyyəti aktının qeydi tərtib olunmuş şəxsin özü;
 • Yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində onların valideynləri, övladlığa götürənlər, qəyyumları və ya qəyyumluq və himayə orqanları; tərbiyə, müalicə və əhalinin sosial müdafiəsi orqanları;
 • Ölənlər barəsində - onların qanuni varisləri;
 • Notariat qaydasında təsdiq olunmuş etibarnamə əsasında səlahiyyətli şəxslər. 

            Dövlət rüsumu 

 • Təkrar şəhadətnamənin rəsmiləşdirilməsi üçün 10 ABŞ dolları məbləğində dövlət rüsumunun Baş konsulluğun bank hesabına (Bank rekvizitləri: Филиал «Центральный» Банка ВТБ, ИНН получателя: 9909058879, Номер счета получателя платежа: 40807810300280209497, БИК: 044525411, Корсчет: 30101810145250000411) ödənilməsini təsdiq edən qəbz; 

Son yenilənmə tarixi: 24.01.2022

Arxiv üzrə axtarış