Tərcümənin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi

AR-in Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulluğunun əhatə dairəsinin nəzərə alınması ilə bağlı vətəndaşların diqqətinə!

Baş konsulluğa konsulluq xidmətləri ilə bağlı müraciət etmədən öncə 1963-cü il Konsulluq əlaqələri haqqında Vyana konvensiyasının 4-cü maddəsinin 2-ci bəndi ilə tənzimlənən konsulluq dairəsi (Konsulluq qurumunun yerləşmə məkanı, onun sinifi və konsul dairəsi yerləşdiyi ölkənin razılığı ilə təmsil olunan dövlət tərəfindən müəyyən edilir) (AR-in Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulluğunun konsulluq dairəsinin siyahısı) üzrə müəyyən olunmuş region prensipinin nəzərə alınması xahiş olunur.

Tərcümənin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi

Elektron növbə portalı - https://appointment.mfa.gov.az/az 

Sənədləri tərcüməçi tərcümə etməli, onun imzasının həqiqiliyini isə konsul təsdiq etməlidir. Konsul tanıdığı tərcüməçinin hər dəfə gəlməməsi üçün onu qeydiyyata götürür. Bu məqsədlə onun ərizəsini, diplomunun surətini və imza nümunəsini tələb edir.

Tələb olunan sənədlər

  • Tərcümə və surəti təsdiq ediləcək sənədin əsli;
  • Sənədin məxsus olduğu şəxsin şəхsiyyətini təsdiq edən sənədinin əsli;
  • Konsulluqda qeydiyyatda deyilsə, müvаfiq dili bilən tərcüməçinin diplоmunun əsli, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin əsi və şəxsən iştirakı vacibdir;
  • Tərcümənin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi üçün 20 ABŞ dolları məbləğində dövlət rüsumunun Baş konsulluğun bank hesabına (Bank rekvizitləri: Филиал «Центральный» Банка ВТБ, ИНН получателя: 9909058879, Номер счета получателя платежа: 40807810300280209497, БИК: 044525411, Корсчет: 30101810145250000411) ödənilməsini təsdiq edən qəbz;
  • Tərcümənin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi ilə bağlı müraciət və eyni zamanda geri göndərilişi poçt xidməti vasitəsilə (СДЭК) həyata keçiriləcəyi halda, üzərində müraciət etmiş şəxsin ünvanı yazılmış poçt markası yapışdırılmış zərfin təqdim edilməsi zəruridir. Qeyd edək ki, poçt xidmətləri ödənişi vətəndaşın özü tərəfindən həyata keçirilir. Baş konsulluq sənədlərin poçt vasitəsi ilə göndərilməsi zamanı poçt idarələri tərəfindən itirilməsi və ya korlanmasına görə hər hansı bir məsuliyyət daşımır.

 

Son yenilənmə tarixi: 07.02.2022

Arxiv üzrə axtarış